SOU 2005:40 Rätten till mitt språk
� Förstärkt minoritetsskydd
   
 
Titel:SOU 2005:40 Rätten till mitt språk � Förstärkt minoritetsskydd
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:19.
Utgivningsår:2005
Omfång:681 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822352X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om finska och sydsamiska språken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

Delbetänkandet innehåller ett förslag om en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Länsstyrelsen i Stockholms län ges nationellt tillsynsansvar för att säkerställa syftet med lagen.
 
  © 2017 Jure AB