SOU 2005:50 Arbetskraftsinvandring till Sverige
� befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick
   
 
Titel:SOU 2005:50 Arbetskraftsinvandring till Sverige � befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:87 samt prop. 2007/08:147.
Utgivningsår:2005
Omfång:278 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223686
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för arbetskraftsinvandring till Sverige (KAKI)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:50
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag bland annat för att skapa ett långsiktigt hållbart regelverk för arbetskraftsinvandring från länderna utanför EU/EES.
 
  © 2017 Jure AB