SOU 2005:45 Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling
   
 
Titel:SOU 2005:45 Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling
Utgivningsår:2005
Omfång:413 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223627
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förarbevisutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I syfte att öka trafiksäkerheten för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar föreslås bl.a. följande. Åldersgränsen för att få köra en moped klass I skall höjas från 15 år till 16 år. Krav på utbildning och godkänt kunskapsprov skall gälla även den som vill köra en moped klass II. Fordonskategorin terrängskoter skall delas upp i två underkategorier, snöskoter och terränghjuling och separata förarbevis skall införas för dessa. Utbildningsverksamheten för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar skall reformeras och Vägverket skall anordna kunskapsproven.
 
  © 2017 Jure AB