SOU 2005:53 Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde
   
 
Titel:SOU 2005:53 Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2005
Omfång:87 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223716
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:53
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Delbetänkandet innehåller förslag om att det skattemässiga resultatet skall kopplas till värdeförändringar som beror på reglerna om värdering till verkligt värde. Förslaget innebär att värdeförändringar på kapitaltillgångar och inventarier direkt påverkar det skattemässiga resultatet.
 
  © 2017 Jure AB