SOU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?
� Bilagedel
   
 
Titel:SOU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? � Bilagedel
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:90.
Utgivningsår:2005
Omfång:587 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223791
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mervärdesskattesatsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:57
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår i detta delbetänkande att konsumtion skall beskattas enhetligt En normalskattesats på 21,7% föreslås. Dagens tre skattesatser på 25, 12 respektive 6 procent tas då bort. På så sätt skulle den svenska skattesatsen närma sig genomsnittet i EU (19,6 procent). En kartläggning av avgränsningsproblem presenteras och även en analys utifrån olika synvinklar av skattesatsstrukturen. Utredningen går också igenom eventuell påverkan på konkurrenssituationen. För- och nackdelar belyses och slutligen lämnas en rekommendation.
 
  © 2017 Jure AB