SOU 2005:52 Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll
� för en högre och jämnare kvalitet
   
 
Titel:SOU 2005:52 Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll � för en högre och jämnare kvalitet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:128 del 1-2.
Utgivningsår:2005
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223708
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande lämnas förslag till ett nytt avgiftssystem för livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll. Grundprincipen i utredningens förslag är att kontrollmyndigheterna ska få full kostnadstäckning för sitt arbete. Detta ska ske genom att årliga avgifter tas ut för den ordinarie kontrollverksamheten.
 
  © 2017 Jure AB