SOU 2005:61 Personuppgifter för samhällets behov
   
 
Titel:SOU 2005:61 Personuppgifter för samhällets behov
Utgivningsår:2005
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822383X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SPAR-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Det statliga person- och adressregistret, SPAR, inrättades år 1976 för att begränsa möjligheterna för myndigheter och enskilda att föra omfattande personregister. Utredningen analyserar och föreslår åtgärder för att anpassa verksamheten till framtida behov. Bl.a. slås det fast att det bör vara ett fortsatt prioriterat statligt åtagande att tillhandahålla personuppgifter. Skatteverket föreslås vara ansvarig myndighet.
 
  © 2017 Jure AB