Ds 2005:26 Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverkets verksamhet
   
 
Titel:Ds 2005:26 Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverkets verksamhet
Anmärkning:Se prop. 2005/06:52.
Utgivningsår:2005
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223937
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att en ny uppgiftsskyldighet införs mellan arbetslöshetskassorna. För att en försäkrad skall kunna övergå från en a-kassa till en annan, krävs att den a-kassa som man övergår till skall få uppgifter från den a-kassa man lämnar. Syftet med förslaget är att underlätta och effektivisera informationsutbytet mellan a-kassorna.
 
  © 2017 Jure AB