SOU 2005:62 Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken
   
 
Titel:SOU 2005:62 Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkanden SOU 2003:62, SOU 2003:109, SOU 2004:39 och slutbetänkande SOU 2006:51.
Utgivningsår:2005
Omfång:388 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223872
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:62
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I betänkandet redovisas överväganden i de frågor som rör vissa interaktiva rundradiotjänster, konkurrens i kabel-TV-nät, placering av sponsringsmeddelanden, elektroniska företagsskyltar i sportsändningar i TV och program som sänds på uppdrag av andra. Vidare tas upp frågor som rör vissa nya reklamtekniker, såsom interaktiv och virtuell annonsering, och görs en analys av huruvida radio- och TV-lagens annonsbestämmelser överensstämmer med den europeiska TV-konventionen (European Convention on Transfrontier Television).
 
  © 2017 Jure AB