Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem
   
 
Titel:Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:154.
Utgivningsår:2005
Omfång:173 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224003
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:29
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas förslag till vissa förändringar av elcertifikatssystemet med syfte att öka långsiktigheten, öka ambitionen och effektivisera systemet.
 
  © 2017 Jure AB