SOU 2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga
   
 
Titel:SOU 2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:37.
Utgivningsår:2005
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223945
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om registerkontroll av personal vid HVB
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Det finns idag ingen skyldighet att kontrollera personal mot polisens belastningsregister om de skall arbeta på hem för vård eller boende - HVB - som tar emot barn eller unga. Barn och unga som vistas på HVB är i särskilt stort behov av skydd mot övergrepp. Utredarens uppdrag har varit att överväga om det finns behov av att utsträcka registerkontrollskyldigheten (som finns inom barnomsorg/förskola/skola) och i så fall lägga fram förslag till lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB