Ds 2005:22 Småskalig livsmedelsförädling
   
 
Titel:Ds 2005:22 Småskalig livsmedelsförädling
Anmärkning:Se även Ds 2005:22.
Utgivningsår:2005
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223864
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:22
Ämnesord:Övrigt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas aktuella frågor inom småskalig livsmedelsförädling. Vidare behandlas allmänna utvecklingsförutsättningar, genomförda åtgärder m.m.
 
  © 2017 Jure AB