Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2005
Omfång:182 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224011
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås regleringar av hur Försvarets radioanstalt (FRA) skall kunna biträda myndigheter som till exempel Försvarsmakten, polisen och Tullen med signalspaning av internationell trafik även över tråd. Syftet är alltså att öka kunskapen om verksamhet utanför Sveriges gränser och på så sätt avvärja hot riktade mot Sverige och svenska intressen. Kontrollen över verksamheten föreslås främst åvila Försvarets underrättelsenämnd.
 
  © 2017 Jure AB