Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner rörande schabloniserade inslag i beskattningen
   
 
Titel:Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner rörande schabloniserade inslag i beskattningen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:169.
Utgivningsår:2005
Omfång:420 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223961
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:28
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till åtgärder för att lättare upptäcka svart arbetskraft. Förslagen gäller en utökad skattekontroll av näringsidkare med en omsättning om högst tre miljoner kronor per år inom de tre branscherna taxi, frisör och restaurang. Kontrollen skall bland annat göras genom att näringsidkaren åläggs att föra liggare över personalens verksamhet och att Skatteverket får utökade befogenheter att göra oannonserade kontrollbesök. I promemorian diskuteras även användandet av schabloner i beskattningen.
 
  © 2017 Jure AB