Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 1
   
 
Titel:Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 1
Anmärkning:Se även del 2 Bilagorna 1–4 och del 3 Bilagorna 5–10. Se vidare prop. 2005/06:128 del 1-2.
Utgivningsår:2005
Omfång:490 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224046
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 312 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att anpassa svensk lagstiftning inom områdena för livsmedel, foder, djurskydd, djurhälsa (inklusive zoonoser och epizootier) samt växtskydd till åtta EG-förordningar som i huvudsak reglerar livsmedels- och fodersäkerhet, livsmedels- och foderhygien samt offentlig kontroll över regelverken om livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd. Förslag lämnas dessutom på genomförande av ett EG-direktiv om skydd mot växtskadegörare i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB