Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 2
� Bilagorna 1-4
   
 
Titel:Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 2 � Bilagorna 1-4
Anmärkning:Se även del 1 och del 3 Bilagorna 5–10.
Utgivningsår:2005
Omfång:349 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224054
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB