Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 3
� Bilagorna 5-10
   
 
Titel:Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 3 � Bilagorna 5-10
Anmärkning:Se även del 1 och del 2 Bilagorna 1–4.
Utgivningsår:2005
Omfång:325 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224062
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 312 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB