Ds 2005:35 Rätten att sätta och utfärda betyg
   
 
Titel:Ds 2005:35 Rätten att sätta och utfärda betyg
Utgivningsår:2005
Omfång:99 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224143
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria lämnas förslag till utformning av en modell som ger enskilda utbildningsanordnare möjlighet att sätta betyg och utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för det offentliga skolväsendet för vuxna. Förslag lämnas också till nödvändiga författningsändringar.
 
  © 2017 Jure AB