Medicinsk Etikbok
   
 
Författare:Fröberg Ulf H. , Gulbrandsen Sari-Sarraf Marie
Titel:Medicinsk Etikbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:533 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9178641888
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

I syfte att tillhandahålla den svenska hälso- och sjukvården och dess olika yrkesgrupper en mer utvidgad och aktuell sammanställning av den medicinska etiken, utkom författarna år 1997 med en första upplaga av denna bok med titeln Medicinsk-etiska regler och riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal. Boken består liksom tidigare upplaga av sammanlagt fem kapitel, dock har flera av kapitlen utökats med nya avsnitt; däribland kapitel 2 avseende mänskliga rättigheter samt kapitlen 3 och 4 avseende området medicinsk forskning. Därtill omfattar förevarande upplaga fler yrkeskategorier jämfört med tidigare.
 
  © 2017 Jure AB