Vaccinationsrätt
� En praktisk handbok om de rättsliga krav som reglerar vaccinationsverksamheten till säkerhet för personal och patienter
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Vaccinationsrätt � En praktisk handbok om de rättsliga krav som reglerar vaccinationsverksamheten till säkerhet för personal och patienter
Utgivningsår:2005
Omfång:60 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9178641918
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Vaccinationsverksamheten utgör en både betydande och betydelsefull del av den samlade hälso- och sjukvårdsverksamheten. Årligen utför läkare och sjuksköterskor miljontals vaccinationer på människor. Verksamheten styrs av författningsbestämmelser och bedrivs under tillsyn av Socialstyrelsen till gagn för patientsäkerheten och av Arbetsmiljöverket till gagn för personalsäkerheten. Författningsbestämmelserna kompletteras av förarbeten och rättspraxis. Den samlade författningsregleringen, som rör vaccinationsverksamheten kallas här för vaccinationsrätten. I denna bok redovisas vaccinationsrätten med stöd av författningsbestämmelser, kommentarer och rättsfallsillustrationer. Boken hänvisar i vissa fall helt eller delvis till författningar som finns tillängliga i Institutet för Medicinsk Rätts årliga utgåva av Medicinsk Författningsbok.
 
  © 2017 Jure AB