SOU 2005:72 Alkolås - nyckel till nollvisionen
   
 
Titel:SOU 2005:72 Alkolås - nyckel till nollvisionen
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2006:72.
Utgivningsår:2005
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224151
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkolåsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Delbetänkandet innehåller förslag i syfte att helt få bort rattfylleriet.

Bland förslagen återfinns bl.a. följande:
– Alkolås bör användas som ett verktyg för en bättre arbetsmiljö och för rehabilitering.
– De ekonomiska och moraliska motiven för att ställa krav på alkolås bör göras synliga i upphandlingsprocessen, bl.a. för kommuner och landsting som bär en stor del av kostnaden för trafikolyckor.
– Nya förmånsbilar bör från årsskiftet 2007/2008 ha alkolås.
– De som orsakar trafikskadorna bör bära kostnaderna för dessa via trafikförsäkringen.
 
  © 2017 Jure AB