Kunskapsutveckling och beskattning
   
 
Författare:Kellgren Jan
Titel:Kunskapsutveckling och beskattning
Utgivningsår:2005
Omfång:208 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913901083X
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 449 SEK exkl. moms

 

Kunskaper och kunskapsutveckling blir allt viktigare i det ekonomiska livet, inte bara för s.k. kunskapsföretag. Skattereglerna kan stimulera, hämma eller på andra sätt styra kunskapsutvecklingen i samhället. Det är därför angeläget att den komplexa relationen mellan kunskapsutveckling och beskattning klarläggs. Denna bok belyser, från ett skatterättsligt perspektiv, relationen mellan kunskapsutveckling och inkomstbeskattning. Här undersöks hur svenska aktiebolags utgifter för att utveckla och förvärva nya kunskaper behandlas i den svenska inkomstbeskattningen. Ett stort antal olika regler inom företagsbeskattningen analyseras, t.ex. om FoU-investeringar, koncernbeskattning, uppdrag, företagsförvärv, byten och samarbeten. I bokens avslutande del diskuterar författaren reglernas ändamålsenlighet.
 
  © 2017 Jure AB