SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet
   
 
Titel:SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet
Utgivningsår:2005
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224410
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försäkringstillsynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:85
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I betänkandet delas tillsynen in i två principiellt skilda områden. Det ena området är att bevaka att försäkringstagarna får sina ersättningar som följer av försäkringsavtalet. Det andra är när försäkringstagarna dessutom har anspråk i bolagens eget kapital, dvs. i vissa ömsesidiga livförsäkringsbolag och i icke-vinstutdelande livförsäkringsbolag.
 
  © 2017 Jure AB