SOU 2005:78 Etikprövningslagstiftningen
� vissa ändringsförslag
   
 
Titel:SOU 2005:78 Etikprövningslagstiftningen � vissa ändringsförslag
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:44.
Utgivningsår:2005
Omfång:166 sid.
Förlag:Forum
ISBN:9138224267
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Etikprövningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:78
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

I betänkandet ges förslag om förändringar i etikprövningslagen, som innehåller bestämmelser om hur etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor skall ske.
 
  © 2017 Jure AB