Prop. 2005/06:26 Europeisk brottsskadeersättning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:26 Europeisk brottsskadeersättning
Anmärkning:Se även EG-direktiv (2004/80/EG), brottsofferdirektivet.
Utgivningsår:2005
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:26
Ämnesord:Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 42 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB