SOU 2005:81 Källan till en chans - Bilaga - Kunskapsöversikt
� Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
   
 
Titel:SOU 2005:81 Källan till en chans - Bilaga - Kunskapsöversikt � Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
Anmärkning:Av Marianne Cederblad. Se även huvudbetänkandet samt särtryck samt prop. 2006/07:129.
Utgivningsår:2005
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224356
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Bilagan innehåller kunskapsöversikt , aktuell forskning med svensk anknytning inom barn- och ungdomsvårdsområdet ur ett utvärderingsperspektiv.
 
  © 2017 Jure AB