SOU 2005:81 Källan till en chans - Särtryck - Mål och förslag
� Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
   
 
Titel:SOU 2005:81 Källan till en chans - Särtryck - Mål och förslag � Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
Anmärkning:Se även huvudbetänkande och bilaga samt prop. 2006/07:129.
Utgivningsår:2005
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224348
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Särtrycket innehåller den del av betänkandet som omfattar mål och förslag.
 
  © 2017 Jure AB