SOU 2005:84 En ny uppgifts - och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare
   
 
Titel:SOU 2005:84 En ny uppgifts - och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114 och SOU 2005:38. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2005
Omfång:298 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224402
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:84
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Brottsutredningsverksamheten kan göras effektivare om åklagarnas arbete intensifierades när det gäller bekämpningen av den grövre brottsligheten, medan polisen på egen hand får sköta andra utredningar.

Enligt förslaget skall åklagarna arbeta med de kvalificerade ärendena medan polisen får vara förundersökningsledare i enkla och medelsvåra ärenden. På så sätt kommer rättsväsendets resurser enligt beredningen att användas där de gör störst nytta.
 
  © 2017 Jure AB