Prop. 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpning m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2001:92 och Ds 2004:35.
Utgivningsår:2005
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:29
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB