Bokföringsnämnden informerar 2006
   
 
Titel:Bokföringsnämnden informerar 2006
Anmärkning:Utkommer med 3-5 nr per år.
Utgivningsår:2006
Förlag:Bokföringsnämnden
ISBN:P65106
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Ekonomi , Skatterätt

Pris: 345 SEK exkl. moms

 

Vad betyder god redovisningssed? Här publicerar Bokföringsnämnden normgivning som är vägledande när det gäller redovisningsfrågor. Innehåller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och övrigt material från nämnden.
 
  © 2017 Jure AB