SOU 2005:87 Svårnavigerat?
� Premiepensionssparande på rätt kurs
   
 
Titel:SOU 2005:87 Svårnavigerat? � Premiepensionssparande på rätt kurs
Utgivningsår:2005
Omfång:303 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224453
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Premiepensionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 263 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras att premiepensionen fungerar bra och är rimligt kostnadseffektiv, men att det bör bli ännu enklare och billigare för pensionsspararna att förvalta sin premiepension. Utredningen föreslår också att en självständig och separat pensionsmyndighet bildas med ansvar för pensionsadministrationen. Idag är ansvaret uppdelat på två myndigheter: Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB