Ds 2005:46 Lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher
   
 
Titel:Ds 2005:46 Lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:147.
Utgivningsår:2005
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224534
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:46
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher. Den föreslagna lagen reglerar all kampsport som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld. En match i sådan kampsport får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd skall lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är godtagbara för deltagarnas säkerhet. Kampsportsförbund och liknande organisationer kan i sådana fall slippa tillståndskravet efter prövning.
 
  © 2017 Jure AB