SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet
� drabbar också barnfamiljer
   
 
Titel:SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet � drabbar också barnfamiljer
Utgivningsår:2005
Omfång:308 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224488
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Det finns en allmän uppfattning om att barnfamiljer inte vräks i Sverige. Det stämmer inte. Under år 2004 beräknas minst 1 000 barn ha blivit utsatta för vräkning. Utredningens huvuduppgift har varit att analysera socialtjänstens insatser för att stödja och hjälpa barnfamiljer i den process som föregår en vräkning, och i de fall vräkningen inte gått att förhindra, socialtjänstens arbete efter en vräkning. I uppdraget har också ingått att behandla hyresvärdens och kronofogdens speciella roller i vräkningsprocessen. Några av slutsatserna är att bostadspolitiska instrument används för lite – det saknas bl.a. en social bostadspolitik, vidare att socialtjänsten i flera kommuner agerar för lite och/eller för sent när en barnfamilj riskerar att bli vräkt.
 
  © 2017 Jure AB