Ta ditt ansvar för arbetsmiljön
   
 
Författare:Cedergren Sven-Ove , Jernhall Bengt , Ulfvarson Ulf
Titel:Ta ditt ansvar för arbetsmiljön
Utgivningsår:2005
Omfång:619 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102378
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Som arbetsgivare har du ansvar för att företaget eller organisationen, stor som liten, arbetar med arbetsmiljöfrågor och rehabilitering på ett sådant sätt att medarbetarna upplever meningsfullhet och att du förebygger fysiska och psykiska besvär. Detta arbete skall dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, samt kraven i de föreskrifter som ges ut med stöd i förordningen.

Många personer och olika typer av verksamheter berörs och det är många frågor som skall besvaras, t.ex.
- Hur kan vi skapa en arbetsplats som förebygger hälsoproblem och samtidigt ger en trygg anställning?
- Hur klarar vi att leva upp till arbetsmiljölagens krav?
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur gör vi för att genomföra det på bästa sätt?
- Hur kan vi förebygga olika typer av arbetsskador?
- Riskbedömning, hur gör vi?
- Hur säkerställer vi att medarbetarna mår bra på jobbet?
- När det behövs, var kan vi söka hjälp?

I denna uppslagsbok får du information och konkreta förslag till hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras och utföras. Innehållet vänder sig till alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och är ett självklart hjälpmedel för chefer, personalspecialister, skyddsombud och andra som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom företag och förvaltning.
 
  © 2017 Jure AB