Forvaltningssanksjoner
   
 
Författare:Berg Bjørn O.
Titel:Forvaltningssanksjoner
Utgivningsår:2005
Omfång:459 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:8215007554
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 830 SEK exkl. moms

 

Boken tar opp forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning av ulovlig vinning. Avhandlingen behandler tre hovedgrupper av forvaltningssanksjoner; administrative bøter, administrativ tvangsmulkt og administrativ inndragning av ulovlig vinning. Forfatteren ser på hvilke regler som styrer forvaltningens myndighetsutøvelse der hvor det er gitt sanksjonsmyndighet.
 
  © 2017 Jure AB