Prop. 2005/06:33 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
   
 
Titel:Prop. 2005/06:33 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
Utgivningsår:2005
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:33
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB