Prop. 2005/06:35 Lag om omvandling av fängelse på livstid
   
 
Titel:Prop. 2005/06:35 Lag om omvandling av fängelse på livstid
Anmärkning:Se även SOU 2002:26.
Utgivningsår:2005
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:35
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB