Ds 2005:48 Överlämnande av passageraruppgifter
   
 
Titel:Ds 2005:48 Överlämnande av passageraruppgifter
Utgivningsår:2005
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224658
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i utlänningslagen som behövs för att genomföra Ministerrådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare. Syftet med direktivet är att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring genom att transportörer skall lämna förhandsuppgifter om passagerare till behöriga nationella myndigheter. Detta skall ge tillräcklig tid att kontrollera varje passagerare. Direktivet skall också användas i kampen mot terrorism.
Vidare skall det finnas en sanktionsmöjlilghet kopplad till uppgiftsskyldigheten.
 
  © 2017 Jure AB