Prop. 2005/06:42 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
   
 
Titel:Prop. 2005/06:42 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
Utgivningsår:2005
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB