SOU 2005:86 Ägaransvar vid trafikbrott
   
 
Titel:SOU 2005:86 Ägaransvar vid trafikbrott
Utgivningsår:2005
Omfång:296 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224429
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:86
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Dagens system med straffrättsligt föraransvar för hastighetsförseelser m.m. kräver att fordonets förare identifieras på de tagna fotografierna, vilket i vissa fall har visat sig vara både svårt och tidskrävande. Frågan har således uppkommit under vilka förutsättningar det är möjligt att överflytta ansvaret för trafikförseelser som kan upptäckas genom ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera) på fordonsägaren och vad detta skulle få för konsekvenser. Utredningen har också analyserat ett ägaransvar som utkrävs genom en sanktionsavgift i stället för böter och en straffsanktionerad skyldighet för fordonsägaren att lämna uppgifter om föraren. Utredningen lämnar inget förslag.
 
  © 2017 Jure AB