SOU 2005:95 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar
   
 
Titel:SOU 2005:95 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:91.
Utgivningsår:2005
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224593
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen (UHFOR-utredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:95
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I betänkandet klarläggs bl.a. de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av det s.k. lärarundantaget i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (uppfinnarlagen).
 
  © 2017 Jure AB