Ds 2005:52 Löneskatter för enmansföretag
   
 
Titel:Ds 2005:52 Löneskatter för enmansföretag
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:164.
Utgivningsår:2005
Omfång:60 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224771
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:52
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att enmansföretag under vissa förutsättningar skall få en nedsättning av löneskatterna, om företaget anställer en person.
 
  © 2017 Jure AB