Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt
   
 
Titel:Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:46.
Utgivningsår:2005
Omfång:251 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224720
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås dels en ny lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, dels en ny lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet. Lagförslagen är heltäckande och innehåller alla de bestämmelser som skall vara tillämpliga för försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter inom ramen för de aktuella verksamheterna.
 
  © 2017 Jure AB