Ds 2005:53 Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll
   
 
Titel:Ds 2005:53 Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll
Utgivningsår:2005
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224798
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:53
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 154 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om hur den parlamentariska kontrollen kan stärkas när det gäller de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel m.m. Vidare föreslås att en särskild nämnd, Tvångsmedelsnämnden, inrättas under regeringen. Denna skall ha ett parlamentariskt inslag och utöva tillsyn över myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel m.m.
 
  © 2017 Jure AB