SOU 2005:106 Partiell ledighet
   
 
Titel:SOU 2005:106 Partiell ledighet
Utgivningsår:2005
Omfång:224 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822481X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen avseende rätt till tjänstledighet för att gå ned i arbetstid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:106
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Utrredningen konstaterar att det är komplicerat att konstruera en ledighetslag som balanserar ingreppet i arbetsledningsrätten mot arbetstagarens rätt till ökat inflytande. Förslaget är utformat med befintlig ledighetslagstiftning som förebild, med den skillnaden att något skäl för ledighet inte är nödvändigt. Rätten till ledighet är en individuell rättighet. Lagförslaget innehåller därför huvudsakligen bestämmelser som är tvingande till arbetstagarens förmån. Genom kollektivavtal får avvikelser göras från vissa av lagens ordningsföreskrifter. Lagförslaget innebär bl.a. en rätt till förkortning av ordinarie arbetstid med upp till en fjärdedel av ordinarie heltidsmått på arbetsplatsen. Den föreslagna lagen innehåller krav på två års anställningstid för ledighet, liksom att ledigheten måste omfatta minst en månad. Rätten till partiell ledighet är begränsad till en period per arbetsgivare med en varaktighet om högst tre år.
 
  © 2017 Jure AB