Sjukskrivning och rehabilitering
� ur arbetsgivarens perspektiv
   
 
Titel:Sjukskrivning och rehabilitering � ur arbetsgivarens perspektiv
Utgivningsår:2005
Omfång:39 sid.
Förlag:Teknikföretagen
ISBN:V110087
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag

 

Avsikten med skriften Sjukskrivning och rehabilitering – ur arbetsgivarens perspektiv är att ge en översiktlig guide till vilka regler som gäller när arbetstagare är sjukskrivna. Skriften är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i företagets rehabiliteringsarbete.

Ur innehållet:
- Vad händer under sjuklöneperioden?
Rutiner vid sjukfrånvaro, Sjukförsäkran, Sjuklön, Medicinskt utlåtande.
- Vad händer under sjukpenningperioden?
Särskild sjukförsäkringsavgift, Sjukpenning.
- Vad händer under rehabiliteringsfasen?
Rehabiliteringsutredning, Finansiering av åtgärder, Rehabiliteringsplan.
- Återgång i arbete – omplacering – uppsägning
Åter i arbete, Arbetstagarens medverkan i sin rehabilitering.
- Aktivitetsersättning och sjukersättning
 
  © 2017 Jure AB