Prop. 2005/06:59 Företagsbot
   
 
Titel:Prop. 2005/06:59 Företagsbot
Anmärkning:Se även Ds 2001:69.
Utgivningsår:2005
Omfång:160 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:59
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB