Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
� Försvarsberedningens förslag till reformer
   
 
Titel:Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet � Försvarsberedningens förslag till reformer
Utgivningsår:2006
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225131
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria presenteras ett förslag till strategi för Sveriges säkerhet. Strategin är resultatet av en lång process där synen på säkerhet gradvis har förändrats. Den tar ett samlat grepp om säkerhetsområdet och konstaterar att hoten mot och målen för vår säkerhet, samt våra medel för att stärka säkerheten är mer komplexa och mångdimensionella idag än tidigare.
 
  © 2017 Jure AB