Ds 2005:58 Förenklad hantering av medborgarförslag
   
 
Titel:Ds 2005:58 Förenklad hantering av medborgarförslag
Anmärkning:Se prop. 2006/07:24.
Utgivningsår:2005
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225085
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring i kommunallagen av bestämmelserna om medborgarförslag.
 
  © 2017 Jure AB