SOU 2006:11 Spel i en föränderlig värld
   
 
Titel:SOU 2006:11 Spel i en föränderlig värld
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:21.
Utgivningsår:2006
Omfång:394 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225190
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Lotteriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet ifrågasätts om den svenska lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet är förenlig med EG-rätten. Utredningen anser att det inte går att lagstifta mot konkurrens från utländska aktörer. Utredningen har lämnat förslag på anpassningar med utgångspunkt i det gällande regelverket. Vidare skissas på ett alternativt system med licenser som både svenska och utländska spelanordnare får söka. Med detta system ökar konkurrensen och privata vinstintressen tillåts samtidigt som spelen skulle stå under svensk kontroll.
 
  © 2017 Jure AB